Vi r alla ett!
Vi r alla ett!Vi r alla ett!

onsdag 4 mars 2009

Hjärnan, hjärnan, hjärnan...


I cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer inwaht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoatnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it wouthit a porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Amzanig huh? yaeh and I awlyas thought slpeling was ipmorantt .

En sdåan lckya, jag svtaar som en ktarta! :-)

3 kommentarer:

Madelayne sa...

SÅÅÅ HFÄITG!!!!!!!

lVOE IT!

SpiritSings eller Stella Scott, välj själv sa...

eellr hur! :-D

konstanze sa...

Min engelska är inte den bästa här i världen, och tycker att det är imponerande att jag ändå får ihpo orden ändå..