Vi r alla ett!
Vi r alla ett!Vi r alla ett!

onsdag 26 augusti 2009

Tillfredställ dig själv!


I don't know the key to success, but the key to failure is trying to please everybody.
Bill Cosby

(Jag känner inte till nyckeln till framgång, men nyckeln till misslyckande är att försöka tillfredställa alla.)

Inga kommentarer: