Vi r alla ett!
Vi r alla ett!Vi r alla ett!

måndag 7 november 2011

Tar du del av din egen, unika, gåva?


“Life is not easy for any of us. But what of that? We must have perseverance and above all confidence in ourselves. We must believe that we are gifted for something, and that this thing, at whatever cost, must be attained.” - Marie Curie

Livet är inte lätt för någon av oss. Men än sen? Vi måste vara uthålliga och framförallt ha självförtroende inför oss själva. Vi måste tro att vi är ämnade till något och att detta något måste uppnås. - Marie Curie

Den där gåvan får du sedan inte snåla med! Den är inte till för bara dig. Det är meningen att du ska utveckla den och dela med dig till världen. Människor väntar på ditt bidrag till dem! :-)

Inga kommentarer: