Vi r alla ett!
Vi r alla ett!Vi r alla ett!

tisdag 3 mars 2009

Krishnamurtis visdom


It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.

Det är inget mått på hälsa att vara väl anpassad till en mycket sjukt samhälle


Jiddu Krishnamurti.
Läs hans undervisnings "kärna". Han har skrivit många böcker!

Jag har naturligtvis sett hans namn många gånger, men aldrig läst något tidigare. Så lika vi tänker. Inga religioner! Inga gurus! Observera! Lita på din egen observation och ta det därifrån. :-)

Du är väl inte välanpassad? Lova! ;-)

Inga kommentarer: